ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วันที่ 22 กันยายน 2561 บริษัท เอ็ม.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำโดยคุณลัทธ์กมล มงคงรัตน์มณี (กรรมการผู้จัดการ), พนักงานบริษัทฯ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างห้องน้ำและที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น