บ้านพักอาศัย 2 ชั้น | ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร