ทำบุญบริษัท ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 บริษัท เอ็ม.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วราห์ ปุญฺญวโร วัดโพธิทอง เดินทางมาเป็นองค์ประธานสงฆ์ ยังความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งแด่ คุณลัทธ์กมล มงคลรัตน์มณี (กรรมการผู้จัดการ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน