เที่ยวมาเก๊า 2561

 

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดกิจกรรมพาพนักงานเที่ยวต่างประเทศ ณ เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีน