บ้านพักอาศัย 3 ชั้น | หมู่บ้านโกลด์เด้นเพลส กรุงเทพมหานคร