บ้านพักอาศัย 3 ชั้น | หมู่บ้านโกลด์เด้นเพลส กรุงเทพมหานคร

บ้านพักอาศัย 3 ชั้น | สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น | ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น | ถนนเย็นอากาศ กรุงเทพมหานคร