เทศกาลสงกรานต์ 2561

 

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวพนักงาน และร่วมรักษาประเพณีอันดีงานของไทย