ร่วมทำบุญ ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เรียนเชิญร่วมทำบุญจัดซื้อสุขภัณฑ์ วัสดุตกแต่งพื้น ผนัง ประตู และไฟแสงสว่างภายในห้องน้ำ ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น